Doğru İşe Doğru Personel için Psikoteknik Merkez


 

           Doğru İşe Doğru Personel için Psikoteknik Merkez

                                                                        Gülfer Aydoğan

                                 İşe Alma ve Yerleştirme Bölüm Kısım Müdürü

 

Coşkunöz Holding

 AÇIKLAMA:

Bu yazı  benim üç kıymetli meleğimden birinden. Onlar olmasaydı benim başarılarım olmazdı. Onlar güçlü ekibimin liderleri . Yaptıkları ile ellerine su dökülemez başarılar elde ettiler.

Bu proje Türkiye’ de bir ilk, Türk sanayisinde bir ilk, endüstri psikolojisinde bir mihenk taşıdır.

TUBİTAK tarafından da desteklenen proje hayatımın en anlamlı ve iz bırakan projesi idi.

Bunu sizlerle paylaşmaktan gurur ve keyif duymaktayım.

Projede sonuna gelindi.

Projenin liderliğini meslektaşım ve kısım müdürüm Gülfer yaptı.

Söz Gülfer de…

 Bursa’nın köklü sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding,  Eylül 2008’de başlattığı “Sanayide Personel  Seçme ve Yerleştirmede Kullanılacak Psikoteknik Değerlendirme Sistemi Prototip Üretim Projesi” ile çalışma hayatına önemli bir kilometre taşı koydu. Türkiye’de üretim sektöründe normları geliştirilmiş, personel seçme  amaçlı kullanılacak entegre bir psikoteknik değerlendirme sistemini geliştirmeyi amaçlayan Coşkunöz Holding, bu proje ile Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. TÜBİTAK destekli proje, doğru işe doğru personel yerleştirmeyi bilimsel bir çerçeveye oturtuyor.

 

Bir insan kaynağı yönetimi faaliyeti olarak personel seçmenin hedefi, işe alınacak kişilerin sahip oldukları bilgi,beceri, yetenek ve diğer özellikler (kişilik, ilgi ve değerler) açısından söz konusu işe ve kuruma uygun olmalarının sağlanmasıdır. İşe uygun kişilerin seçiminin şirket için ekonomik ve kurumsal olarak faydası olduğu  kadar çalışanlar açısından da olumlu birçok sonucu olduğu bilinmektedir. Bunların yanı sıra; işvereni, çalışanın her türlü güvenliğinden ve sağlığında sorumlu tutan, çalışana istihdam garantisi veren ve işveren kaynaklı işten çıkış işlemlerini zorlaştıran İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmelikleri ve İş Güvencesi Yasası da işin gerektirdiği özelliklere sahip kişilerin seçilmesini (veya işe uygunolarak yeteneklerinin geliştirilmesini) bir anlamda zorunlu kılmaktadır. Tüm bunlar, kurumları, etkili eleman seçme araç, sistem ve yaklaşımlarını geliştirme konusunda teşvik etmektedir.

 

Kurumları ve çalışanları doğru zeminde karşılaştırmak ise artık gerçek bir uzmanlık dalı. 23 yıldır mesleki eğitime sanayiye ara çalışan yetiştirerek hizmet eden Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan sonra Coşkunöz Holding, yeni ve büyük bir adım daha attı.

 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Makine Mühendisliği  bölümü  ve Ankara Üniversitesi Psikoji bölümü akademisyenlerinin danışmanlığında  yürütülen “Sanayide Personel  Seçme ve Yerleştirmede Kullanılacak Psikoteknik Değerlendirme Sistemi Prototip Üretim Projesi” kapsamında   geliştirilen  testler  ile, Coşkunöz Holding  Psikoteknik Değerlendirme Merkezinde  bireyin belirli bir iş alanındaki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla gerekli bedensel, zihinsel ve kişilik özelliklerinin ölçülmesini hedefliyor. Bu amaçla büyük çoğunluğu tamamlanan 13 testlik bir paket hazırlandı. Bu testler ile  işe personel alımında çok yönlü değerlendirme yapılarak doğru personel seçimi sağlanabiliyor. Ayrıca kurumda çalışan personele uygulanan test ile çalışanların doğru yönlendirilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor. Coşkunöz Holding İşe Alma ve Yerleştirme Kısım Müdürü Gülfer Aydoğan, bu  Proje sonucunda geliştirilen testlerın uygulanması ile , işe uygun adayın işe yerleştirilmesi yoluyla iş kazaların  ve meslek hastalıklarının manidar düzeyde azaltılması; fire ve ıskartaların azalması; yorgunluk, işten kaytarma, boş verme ve malzeme tahribatının azalması ve dolayısıyla  verimliliğin artması; eğitimde kolaylık ve ekonominin sağlanması; çalışan memnuniyeti (iş tatmini) ve örgütsel bağlılıkta artma gibi yararların elde edilmesini hedeflediklerini belirtmektedir. Ayrıca bu proje kapsamında Geliştirilen testler ile Türkiye’deki araştırma geliştirme faaliyetlerine katkı sağlayarak 4 adet patent başvursunda bulundukalarını ve gelecek  dönemde  de patent sayısını 11 adete çıkartacaklarını belirtmektedir. 

 

Psikoteknik Değerlendirme Merkezi’nin sadece Coşkunöz Holding şirketleri için değil, sanayinin farklı kollarında faaliyet gösteren diğer firmalar için de hizmet verdiğini belirten Aydoğan, nitelikli insan gücünün sanayideki verimlilik ile doğru orantılı olduğunu ve işe doğru personeli yerleştirmenin bu nedenle her geçen gün daha da önem kazandığına işaret etti. Aydoğan, Coşkunöz Psikoteknik Değerlendirme Merkezi’nde yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülerin her beş yılda bir geçmek zorunda olduğu psikoteknik test uygulamalarının da  yapıldığını da sözlerine ekledi.

24.01.2012

Bursa

 

 

Bu yazı Makaleler kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir