1 Ocak 2012 İtibariyle Genel Sağlık Sigortası


1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tüm maddeleriyle yürürlüğü girmiş bulunmaktadır.

Bu tarihten itibaren  tutuklu ve hükümlüler, er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, yabancı bir ülkede sosyal sigortaya tabi olması nedeniyle sözleşmeli ülke adına sağlık yardımları karşılananlar, kuruma devir alınacakları tarihe kadar 5510 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamındaki banka ve sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında bulunanlar ile bunların bakmakla yükümlüleri, yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de kesintisiz olarak bir yıldan fazla ikamet etmeyenler, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle bunların emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet edenler zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınmış oldu.

*18 yaşın üzerindeki çocukların durumu

Erkek çocuklar eski kanunda olduğu gibi lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Bu kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da sosyal güvenlik merkezine göndermesi yeterli olacaktır. 18 yaşın üzerinde çalışmayan, okumayan veya 25 yaşın üzerinde çalışmayan erkekler ise adrese Dayalı Nüfus Kaydında yer alan adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak, gelir testi yaptırmaları gerekiyor.

Kız çocuklarında ise önemli bir değişiklik meydana geldi. 1 Ekim 2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanmayan kız çocukları; erkek çocukları gibi yaş ve eğitim durumlarına göre anne veya babasının sağlık sigortasından yararlandırılacak. 1 Ekim 2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları ise kazanılmış hakları olduğu için 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de sağlık yardımlarından, daha önce olduğu gibi sigortalı veya evli olmadığı sürece yaş şartı aranmaksızın faydalandırılacaktır. Boşanmış ya da işten ayrılmış kız çocukları 01.10.2008 tarihi öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları, sağlık yardımlarından eskisi gibi yaş şartı aranmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak yeniden anne veya babasının sigortasından yararlanma hakkını elde edecek.

*1 Ocak 2012 tarihinden önce yeşil kartı olanlar:

1 Ocak 2012 tarihinden önce yeşil kart sahibi olanlar vize süresi dolana kadar genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edeceklerdir.

*İkametgahı Türkiye’de olmasına rağmen yurtdışında bulunan Türk vatandaşları:

Kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden ikametgah adresini yurt dışındaki adresi olarak güncellemeleri halinde, genel sağlık sigortası kapsamında sayılmayacaklardır. Ancak, bu kişilerin Türkiye’de yaşayan bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler (eş, çocuk, ana, baba), gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri sonucu yapılacak gelir testi sonucuna göre işlem yapılacaktır.

*Türkiye’de çalışırken iş yerinden ücretsiz izin alarak yurt dışına gidenler:

Bir iş yerinde iş sözleşmesiyle çalışanlar, (4/1-a) yurt dışında ise ücretsiz izinli olduğu sürelerde işverenin bildirimi üzerine yurt dışında bulunduğu süre içinde bir takvim yılı içinde en fazla bir aylık sürede sağlık yardımından faydalandırılacaktır. Memur (4/1-c) olanlar ise; bir yıllık ücretsiz izinli olduğu sürelerde genel sağlık sigortalısı sayıldığından sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır.

*Çifte vatandaş olup, Türkiye’de sigortası bulunmayan ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan veya sigortası/emekli olan Türk vatandaşları:

Çifte vatandaşlığı bulunanların, ilgili ülkenin Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunması ve vatandaşı oldukları yabancı ülkede çalışmaları durumunda; Türkiye’ye gelirken iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardımlarından faydalandığına ait ‘formüler’ denilen belgeyi, yakınları adına ise ilgili ülkeden yine bunlar için istenilen ‘formüleri’ getirmeleri gerekmektedir. Ancak, çifte vatandaşlığı bulunanların, sözleşmesiz ülkede çalışması ve ikametgahlarının da yurt dışında bulunması halinde söz konusu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmayacaklardır.

*Stajyer Avukatlar:

Stajyer avukatların primleri, staj süresince Türkiye Barolar Birliği’nce ödenecektir.

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışına lisans, master, doktora eğitimi için gidenlerden çalışmayan ve sigortası olmayanlar:

Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye’deki yakınları tarafından ikametgahlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) yurt dışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir.

Gelir Testi yapılabileceği zaman:

1 Ocak 2012 tarihinde sosyal güvencesi olmayanlar Kurum tarafından re’sen tescil edilmiş bulunmaktadırlar. Bu kişilere Kurum tarafından “gelir testine müracaat bildirim belgesi” gönderilecektir. Bu belgeyi tebliğ alanlar, belgenin tebliğ tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde gelir testi yaptırmak zorundadırlar. Belgenin tebliğ tarihinden itibaren 1 aylık sürenin bitimi 31 Ocak’tan sonraki bir güne denk geliyorsa, bu belgeyi tebliğ alanlar için gelir testinin en geç yapılması gereken tarih 1 aylık sürenin bitimi olacaktır.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı sona erenler, gelir testi yapılmaması yönündeki yazılı beyanı ile Kuruma başvurması veya gelir testi için hiç başvurmaması halinde, asgari ücretin iki katı üzerinden yüzde 12 oranında hesaplanacak tutarda genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

Ödenecek Prim Miktarı:

Gelir testi yapılırken, evli çocuklar hariç Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi aynı hanede yaşayan ailenin aylık geliri ve giderleri tespit edilerek, hanede yaşayan aile bireyi sayısına bölünecek. Kişi başına gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden az (295 TL) ise sağlık primini Sosyal Güvenlik Kurumu üstlenecek.

 

1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (886,5-TL) dikkate alındığında;

-Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (295,50-886,50-TL) ise aylık 35,46 -TL,
-Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında (886,50-1.773-TL) ise aylık 106,38 -TL,
-Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla (1.773-TL’den) ise aylık 212,76 -TL,

1 Temmuz 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (940,50-TL) dikkate alındığında;
-Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (313,50-940,50-TL) ise aylık 37,62 -TL,
-Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında (940,50-1.881-TL) ise aylık 112,86 -TL,
-Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla (1.881-TL’den) ise aylık 225,72 TL, genel sağlık sigortası primi ödenecektir.

*Prim Borcu Olanlar:

Genel Sağlık Sigortası primi borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar, ancak borçların ödenmesi için Kurum icra takibi yoluna başvurup, borcu tahsil edecektir. Prim borcu olanların bakmakla yükümlü olduğu çocukları ise sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

*Özel Sağlık Sigortası Olanlar:

Genel Sağlık Sigortası zorunlu olduğundan, kişilerin özel sağlık sigortası olsa da genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

*Mali Durumu Uygun Olup Çalışmayan ve Gelir Testi Yaptırmak İstemeyenler:

İsteğe bağlı sigortalı olarak hem emeklilik aylığına kazanıp hem de sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu kişiler brüt asgari ücretin %32’si oranında (%20 yaşlılık, malulluk, ölüm sigortası primi, %12 genel sağlık sigortası primi) prim ödeyeceklerdir.

Av. Gizem AYDIN

Hattat Holding

İstanbul

26.01.2012

 

Bu yazı Hayatımızı Etkileyen Değişiklikler/ Yasalar kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

1 Ocak 2012 İtibariyle Genel Sağlık Sigortası için 8 cevap

 1. gulcer der ki:

  Bu yazı benim için bir milad. Umudumun gerçekleşmesi. Meyvelerimin teşhiri…. Kızım ilk kez avukat olarak bir yasayı benim için yorumladı. O benim ilk göz ağrım. O benim en değerli hazinem. Yolun , patika değil bulvar olsun, dadde olsun ..inşallah…canım yavrum benim.

 2. güzin abraş der ki:

  Gerçekten çok anlamlı….. Artık hukuksal konularda baş vurabileceğimiz bir kardeşim var. Sevgilerimle….

 3. Figen Devirmiş der ki:

  Meyveleri toplayıp tadını çıkarma zamanı 🙂 tebrik ederim..

 4. Emre Köremezli der ki:

  Ben 18 yaşındayım bu yaz liseden mezun oldum sonra sigortalı bi işte çalıştım üniversiteyi kazandım üniversiteye gittim hastaneye gittigimde babamdan yararlanamadıgı mı ögrendim ssk binasına gittim ögrenci belgemi verdim ama halen babamın üstüne geçemedim beni arayıp fona yazı vermeniz gerekiyor diyolar fondakilerde buna gerek yok diyor ne yapmam lazım bi yardımcı olurmusunuz

  • gulcer der ki:

   Maalesef kurumlar arası bürokrasideki aksaklıklar vatandaşa yansıyor. Hukuki bir sorun yok ortada. Bildiğim kadarıyla konunun çözüm yeri SGK dır. Oraya tekrar başvurmanız , dilekçe vermenizi öneririm. Sağlıklı günler…

 5. gonca der ki:

  Hocam merhaba

  ben çiftevatandaşım fakat hangi belgelerden bahsettiğinizi anlayamadım? bu formları belgeleri nerede bulabilirim veya tlf açıp acaba babamın zamanında öğretmenlik yaptığı dönemden sigortası kaldı mı diye nerede öğrenebilirim?

 6. mehmet der ki:

  GSS SİGORTASI ÇOCUKLARIN EMEKLİLİKLERİNE YIL VEYA DERECE KADEME ÜCRET HERNEYSE FAYDASI VARMI BİLEN VARSA AÇIKLASIN.

 7. Yasemin der ki:

  Merhabalar, ben 24 yaşında üniversite öğrencisiyim. Babamın sigortasından hala faydalanabiliyor muyum ve sgk’ya başvurmam gerekli mi ? Şimdiden teşekkürler..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir